De afgelopen weken is het weer feest: de ene na de andere rel over afluisteren breekt uit. Er is bijna geen West-Europese regering meer die niet verontwaardigd de VS ter verantwoording heeft geroepen. Frankrijk, toch al kritische bondgenoot, rilde bij de cijfers: 70 miljoen afgeluisterde telefoontjes per maand. Dat is bijna een miljard per jaar. Alleen in Frankrijk. En dan hebben we nog honderd andere bondgenoten, waaronder Nederland. En het valt niet uit te sluiten dat de VS zijn niet-bondgenoten nog een tandje intensiever volgt. Denk aan landen als Iran, Syrië, Rusland, China, Pakistan en dergelijke. Rekenkundig gezien schat ik het aantal telefoontjes dat de VS aftapt, op honderden miljarden per jaar. Onwaarschijnlijke hoeveelheden data. Wat kun je daarmee?

Als ik in mijn eigen adviespraktijk rondkijk, zie ik veel organisaties die moeite hebben hun eigen informatie toegankelijk te krijgen voor hun eigen medewerkers. Dit gaat om minder dan een promille van de informatie die de Amerikanen willen onderzoeken op relevantie. Wanneer we zien hoe moeilijk dat al dikwijls gaat (wel steeds beter trouwens!) hoeven we ons denk ik iets minder druk te maken om de VS. Laten we ons concentreren op onze eigen informatievoorziening. Daar is nog veel te winnen!

Het is wel opvallend dat dezelfde sentimenten als die over de afluisterpraktijken van de VS een rol spelen binnen organisaties. Autorisatie tot documenten is bijna overal een discussiepunt. De vertrouwelijkheid wordt belangrijker gevonden dan de toegankelijkheid. Kennismanagement, informatie delen, ´open-tenzij´, het zijn allemaal met de mond beleden thema’s, die onder druk staan zodra het dichtbij komt. Dan gaan de sentimenten opspelen. We zetten ons hele hebben en houwen zonder met de ogen te knipperen op Facebook, maar voor onze eigen collega’s hebben we geheimen.
Als adviseur probeer ik opdrachtgevers te overtuigen van de noodzaak tot informatie delen. De businesscase van een DMS of collaboratie-omgeving als Sharepoint ziet er niet best uit wanneer informatie niet gedeeld wordt!

Van privacy naar businesscase DMS
Getagd op: