Deze maand hebben we het startschot gekregen om onze in-company training te verzorgen voor de afdeling IDM van het Havenbedrijf Rotterdam. De afdeling IDM is verantwoordelijk voor de documentaire informatievoorziening. De leiding heeft als ambitie vastgelegd om in 2014 de digitale informatievoorziening verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Een belangrijke ambitie is in dit verband het voornemen om zaakgericht te gaan werken. Door het verbinden en integreren van de documentaire informatievoorziening met digitaal werken verandert de rol en positie van de afdeling. De verantwoordelijkheid verschuift van uitvoerend naar adviserend, bewakend, voorwaardenscheppend en regisserend. Om deze nieuwe rol te kunnen realiseren moet er een aantal veranderingen worden ingezet. Er is een kwaliteitsslag nodig binnen IDM om mee te kunnen doen in de ontwikkelingen van deze tijd en invulling te kunnen geven aan de nieuwe rol.

Havenbedrijf Rotterdam logo

Inmiddels hebben we een ruim aantal van deze transitietrajecten mogen begeleiden. Ook in deze uitdagende organisatie gaan we weer voor het leveren van maatwerk voor en met de mensen. We hebben er zin in!

Start ‘in-company’ training bij Havenbedrijf Rotterdam.