Onze recente klanten

Bekijk hieronder het overzicht met opdrachtgevers waar onze medewerkers op dit moment aan het werk zijn

Nationale Politie

Ben Jonkeren: Strategisch adviseur nieuwe DIV-organisatie

Vanaf 1 januari 2018 adviseert Ben Jonkeren de leiding van de DIV van de Nationale Politie over de transitie naar een nieuwe, aan de eisen van het digitale tijdperk aangepaste DIV-organisatie. De advisering richt zich met name op strategie en aanpak in brede zin, de implementatie van het nieuwe DMS en het opleidingsplan. Daarvoor was Ben tot 1 januari als plv chef DIV bij deze transitie betrokken.

Metro en Tram Gemeente Amsterdam

Eke Blanksma: Informatie adviseur

In de functie van Informatieadviseur is Eke werkzaam voor Metro en Tram, Gemeente Amsterdam. Een aantal projecten waar zij aan werkt is: Noord-Zuidlijn, Stationsrenovatie Oostlijn, Zonnepanelen e.v. Haar werkzaamheden zijn veelzijdig: opstarten en afronding van nieuwe projecten, inrichting, advisering en afstemming van digitale werkprocessen en
dossierstructuren, vraagbaak en adviseur voor DMS Join én ze geeft introductie- en opfristrainingen Join. Daarnaast neemt ze deel aan diverse werkgroepen en denkt ze mee om beleid te maken t.a.v. goed Informatiebeheer.

Gemeente Enschede en GBLT te Zwolle

Jan Huiskes: Strategisch adviseur ontwikkeling informatiebeheer

Voor zowel de gemeente Enschede als voor het GBLT te Zwolle houdt Jan zich bezig met de ontwikkeling van het informatiebeheer. Beide organisaties zitten midden in de omslag van het traditionele DIV naar een team Informatiebeheerders. In Enschede is Jan tevens de teamleider van het team.

Nationale Politie

Neelke Mateboer: Informatiespecialist

Sinds eind 2017 is Neelke als informatiespecialist werkzaam bij de Nationale Politie, waar ze bij het landelijk expertteam van DIV een veranderkundige rol heeft, en zich bezig houdt met diverse facetten van procesverbetering binnen informatiemanagement. Daarnaast heeft zij een adviserende rol voor de organisatie bij het duurzaam inrichten en uitvoeren van documentair informatiemanagement. Tevens neemt zij deel aan landelijke projecten met een focus op kennisdeling, recordmanagement en uniforme werkwijzen.

Nationale Politie

Evelien Smits: Adviseur DIV

Werkzaam binnen een team van adviseurs dat projecten en adviesopdrachten uitvoert op het gebied van documentaire informatievoorziening en informatiemanagement. Hierbij ligt de focus op het zo veel mogelijk laten aansluiten van DIV op de wensen en behoeften van de klant.

Gemeente Den Haag

Joyce Bignell: Adviseur Informatiebeheer

Bij de gemeente Den Haag voert Joyce de volgende opdracht uit: Informatiebeheer belangen behartigen bij de gemeentebrede implementatie van SharePoint.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kirsten Kouwenhoven: I-coordinator / Product Owner

Sinds april 2018 is Kirsten aan de slag bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als I-coordinator / Product Owner waarbij ze verantwoordelijk is voor de doorontwikkeling van SharePoint. Dit doet zij door middel van een Agile werkwijze binnen een zogeheten Dev/Ops team met ontwikkelaars. Tijdens haar opdracht hiervoor heeft Kirsten binnen het ministerie het functioneel beheerteam voor SharePoint begeleid.

Gemeente Nissewaard

Gert-Jan de Graaf: Strategisch adviseur Team Gegevensbeheer

Bij de gemeente Nissewaard was Gert-Jan verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces van herpositionering Team Gegevensbeheer binnen de gemeentelijke organisatie en werken aan de taakvolwassenheid van leiding en teamleden. Kernbezigheden bij deze opdracht waren: Visievorming. Advisering. Coaching. Training.