Net als het kleine wereldje van Informatiemanagement is een parlementair onderzoek voor de gemiddelde burger vaak onbekend terrein. Tenzij je bijvoorbeeld in de streekarchieven van je woonplaats bent geïnteresseerd en je de honderd jaar oude bouwtekeningen van je huis digitaal kan inkijken of in het geval van een parlementair onderzoek wanneer het gaat over iets wat je als burger raakt. Dan wordt je interesse getriggerd, verdiep je je in de stof en ontdek je een tot dan toe verborgen wereld.

Mijn interesse in Informatiemanagement begon zeven jaar geleden toen ik na een studie Culturele Antropologie op zoek was naar een leuke job. De veranderende wereld van de archieven die bij overheden aan een digitaliseringsslag werden onderworpen was wat mij in het bijzonder aan het vak aansprak. De verdere ontwikkelingen in het vakgebied, de veranderingen die daarmee gepaard gaan en de gevolgen daarvan voor de DIV medewerkers spreken mij tegenwoordig zo mogelijk nog meer aan. Het is nogal wat, al die veranderingen en hoe kunnen we dat zo efficiënt, maar ook zo plezierig mogelijk met elkaar gaan aanpakken?

Mijn kennis over parlementaire onderzoeken was tot drie kwart jaar geleden nog heel gering, maar daar kwam verandering in met mijn opdracht bij het programma modernisering GBA. Op dit moment loopt er een parlementair onderzoek naar zeven ICT-projecten, waaronder het programma mGBA. Het doel van het parlementair onderzoek in grote lijnen is het verkrijgen van meer duidelijkheid over hoe de ICT-projecten van de overheid beter kunnen verlopen. Mijn opdracht was om samen met de verantwoordelijken voor het parlementaire onderzoek vanuit mGBA en het ministerie van BZK ervoor te zorgen dat alle benodigde informatie voor het parlementaire onderzoek op orde zou zijn.

Alle ins en outs van de ICT-programma’s moeten voor het parlementaire onderzoek naar boven worden gehaald en worden door de onderzoekscommissie van de Tweede Kamer onder de loep gelegd. Vooral wanneer een programma al een langere periode loopt en onder verschillende verantwoordelijkheden valt of heeft gevallen is dat een hele klus. Zo is dat ook het geval voor het programma mGBA. Een voorloper van het huidige programma is in 2001 gestart onder leiding van Agentschap BPR. In 2008 is dit programma stopgezet en in 2009 is het huidige programma gestart onder leiding van het ministerie van BZK en wordt het sindsdien uitgevoerd door ICTU. Niet alleen kennis en documentatie vanaf 2009 maar ook van de periode daarvoor was nodig om de vragen van de onderzoekscommissie te kunnen beantwoorden.

Bij mGBA zijn we begonnen met het in kaart brengen van de belangrijkste beslismomenten van het programma. Onder andere met behulp van Tweede Kamerstukken en stuurgroepstukken maakten we een overzicht van de mijlpalen en de bijbehorende documenten. Daarnaast hebben we verschillende interviews met oud-collega’s gehouden en de huidige experts van het programma betrokken bij het beantwoorden van de vragen van de onderzoekscommissie. Vele vragen later wordt de onderzoeksfase van het externe onderzoeksbureau in deze periode afgerond. Planning is dat voorjaar 2014 een rapport van de onderzoekscommissie op tafel ligt en zal de Tweede Kamer zich over de resultaten beraden. Ik zal dan waarschijnlijk niet meer op professioneel gebied bij het programma betrokken zijn, maar door deze opdracht heb ik een interesse voor dit parlementair onderzoek gekregen en zal ik het programma mGBA op de voet blijven volgen.

Parlementair onderzoek ICT