Stef is een enthousiaste en gedreven informatiemanager. 

Hij voelt zich thuis in een theoretische, maar ook in een praktische omgeving. Hij komt het meest tot zijn recht op het moment dat die samenkomen.

Hij weet organisatiedoelen te vertalen naar een strategie en hij weet strategie te vertalen naar beleid. Maar hij weet die strategie ook te vertalen naar concrete en haalbare doelen.

Hij doorgrondt makkelijk de functionele en technische mogelijkheden en onmogelijkheden van een applicatie, verwerft snel inzicht in de werkprocessen en begrijpt de visie van de organisatie.

Dat heeft hem in staat gesteld afgelopen jaren bij verschillende organisaties de omslag naar, of de doorontwikkeling van digitaal werken te begeleiden.

In die jaren heeft Stef onder andere ervaring opgedaan met het formuleren van visies en het opstellen van advies, met het optimaliseren van processen, met het inrichten van document- en zaaksystemen, het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen, het begeleiden en aansturen van technische projecten, het contact met leveranciers, het formuleren van governance en het opstellen van een communicatiematrix.

Een brede ervaring die ertoe bijgedragen heeft dat hij zich ontwikkeld heeft tot iemand die uitstekend een brug kan slaan tussen management, techniek en gebruiker.

Maar zijn waardevolste ervaring is dat strategie, systemen en processen niets waard zijn, als ze niet gedragen worden door de mensen waar het om draait. Wat Stef betreft gaat het dan ook niet zozeer om strategie, techniek en processen bij elkaar te brengen, maar om mensen bij elkaar te brengen.