Persoonlijke stijl

Rob Sweijen (1958) heeft ruime werkervaring op het vakgebied van zowel de analoge- als de digitale informatievoorziening in de breedste zin van het woord.

Kennis overdragen, adviseren, leiding geven en mensen enthousiasmeren voor dit boeiende en alsmaar vernieuwende vakgebied.

Rob is een echte people-manager die partijen binnen een organisatie bij elkaar brengt en een team kan laten groeien.

In zijn rol als docent koerst hij op taakverrijking en hij stimuleert mensen om het aan te durven meer verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken en te groeien in hun functie.

 

Ervaring

Rob heeft 40 jaar ervaring op het vakgebied van de informatievoorziening en informatiemanagement.

Bij de gemeente Haarlem (1979 – 2009) heeft hij de eerste 10 jaar van zijn loopbaan alle uitvoerende werkzaamheden binnen het vakgebied doorlopen. Daarna is hij zich in Haarlem gaan specialiseren in adviseren en leidinggeven.

Vanaf 1990 gaf hij als bureauhoofd DIV leiding aan 20 medewerkers. In het jaar 2000 maakte hij de overstap naar afdelingshoofd DIV van de Facilitaire Dienst en de Publieksdienst.

Bij de reorganisatie in 2004 werden alle bureaus DIV van de verschillende sectoren samengevoegd tot één afdeling binnen de hoofdafdeling Middelen en Services. Rob werd benoemd tot afdelingshoofd en tevens lid van het managementteam.

Het voortouw nemen, richting gevend zijn, de koers bepalen en leidinggeven vanuit de menselijke maat is zijn credo!

Binnen Dino4 heeft hij bij tal van opdrachtgevers met succes DIV-teams verder gebracht in hun ontwikkeling.

 

Expertise

Rob is in zijn rol als docent van 1990 tot 2013 bij de toenmalige SOD werkzaam geweest. Als docent SOD-1, SOD-2 en de laatste drie jaar als docent recordmanagement bij de HBO-opleiding HMDI. Deze kennis neemt hij mee en draagt hij uit binnen de organisaties waar hij in zijn rol als consultant van Dino4 werkzaam is. In 2013 en 2014 was hij docent bij de LADO-opleiding.

Rob is werkzaam geweest bij de volgende organisaties: Gemeente Nieuwkoop, Gemeente Leeuwarden, Nederlandse Zorg Autoriteit, Inspectie voor de gezondheidszorg, Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Nationale politie, Gemeente Opmeer, Gemeente Amsterdam.