Eke heeft inmiddels alweer enkele jaren ervaring in het vakgebied. Ze krijgt steeds weer energie van het realiseren van de oplossingen voor de uitdagingen waar het vakgebied informatiemanagement mee van doen heeft. Ze is begonnen op het Ministerie van Economische Zaken, opgevolgd door verschillende andere overheidsorganisaties. Ze heeft recent gewerkt op een aantal grote dynamische projecten van Rijkswaterstaat. Momenteel is ze aan het werk voor een spraakmakend project in Gemeente Amsterdam, bij de Dienst Tram en Metro. En bij elke organisatie heeft ze een voorname rol kunnen vervullen midden in de digitale transitie.

Eke heeft veel ervaring in verschillende dynamische omgevingen met:

  • Functioneel beheer en implementatie van verschillende ECM/DMS systemen,
  • Het geven van trainingen in het gebruik van ECM/DMS systemen,
  • Opzetten van een ordeningsstructuren,
  • Voorbereiding en organisatie van archiefoverdracht,
  • Analyseren en uiteenzetten van complexe informatievraagstukken.

Eke krijgt het meest energie en voldoening van het leggen van verbindingen. Verbinding maken tussen de mensen en de werkgebieden en informatiebeheer. Op deze manier kan de informatie inzichtelijk en gecompleteerd worden gemaakt, wat er vervolgens in resulteert dat er draagvlak wordt gecreëerd. Bovendien zal het de samenwerking bevorderen op een efficiënte en transparante wijze. Eke gelooft sterk dat, door deze manier van werken,  informatiemanagement op een hoger niveau kan worden gebracht binnen een organisatie. Het grote belang zal worden ingezien, en, haar ervaring leert, dat dit uiteindelijk zal leiden naar eigen verantwoordelijkheid t.o.v. goed informatiebeheer. Eke beweegt zich makkelijk door organisaties op verschillende niveaus. Ze krijgt terug van haar opdrachtgevers dat ze weliswaar resultaatgericht is, en vooral over de sensitiviteit beschikt om goed in te spelen wat de menselijke maat aan kan in de veelal weerbarstige praktijk. Een empathische, faciliterende teamplayer, die je om een boodschap kan sturen.