´State of the art´ de kwaliteitsnorm bij Dino4

Dit streven we na bij het begeleiden van organisaties bij het inrichten van de informatievoorziening. Centraal in onze aanpak is het zoeken naar het evenwicht tussen denken en doen. Wij lossen uw vraagstukken op in het besef dat de informatievoorziening elk bedrijfsproces goed moet ondersteunen.

De mensen van Dino4 herkent u doordat ze:

• Een passie hebben voor hun vak
• Mensgericht en communicatief zijn
• Visie hebben en praktische doeners zijn
• Weten waarover ze praten(bundeling van expertises)
• Doen wat ze zeggen
• Erop gericht zijn hun opdrachtgevers te helpen

Waar we voor staan:

• Weten wat er al kan en wat nog niet
• Samenwerken
• Beschikken over een actueel overzicht over de toepassingen
• Weten wat de valkuilen zijn en hoe deze omzeild kunnen worden
• Snel kunnen inleven in uw specifieke problematiek
• Inzicht in kosten en baten
• Strategisch gesprekspartner zijn
• Overzicht en samenhang
• Veel aandacht voor draagvlak
• Vergroten van uw veranderkundig vermogen