adviseur digitale organisatie, overheid, e-overheid, opleidingDonderdag 31 oktober was het zover. De eerste lesdag van de Leergang Adviseur Digitale Organisatie ging van start. Onder leiding van de hoofddocent Ben Jonkeren zijn we begonnen met een kennismakingsrondje. Wie zijn de studenten? Wat is je functie? Hoe ver staat het met de digitalisering in je organisatie? En welke problematiek speelt er op het gebied van de informatievoorziening? De studenten zijn allemaal werkzaam binnen een (semi-)overheidsorganisatie. In deze groep zijn de gemeente, provincie, belastingdienst en politie vertegenwoordigd. En dat leidt al direct tot een aantal interessante inzichten over hoe de informatievoorziening binnen deze organisaties is georganiseerd. De verschillen zijn enorm. Waar de ene organisatie nog geheel analoog werkt en in de kinderschoenen staat is de andere organisatie haar tijd al ver vooruit. De diversiteit van de groep maakt dat we op een stimulerende interactieve manier van elkaar kunnen leren en de discussie kunnen aangaan.

Maar waar gaat het om? De LADO geeft de toekomstige DIV Adviseur een rugzakje mee dat is gevuld met kennis en vaardigheden om een organisatie te adviseren bij de omslag van analoog naar digitaal. Maar hoe pak je dat aan in de praktijk? Daarvoor is kennis over de verschillende onderwerpen noodzakelijk. In het eerste blok komen het kader van de E-Overheid, technologische ontwikkelingen, zaakgericht werken, substitutie en architectuurmodellen aan bod. Onderwerpen waar een Adviseur Informatiemanagement iets mee moet en doet in zijn organisatie. De overheid verlangt van ons dat we vanaf 2017 onze dienstverlening aan de burger digitaal hebben ingericht. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. Is dit realiseerbaar en haalbaar? Ik vraag het me af. Bij het bespreken van deze onderwerpen komt de discussie in de groep goed op gang. Het besef binnen de groep dat we nog een lange weg hebben te gaan is aanwezig. De verschillen tussen hoe ver de verschillende organisatie in dit proces staan wordt soms ook -pijnlijk- duidelijk.

Voor mij is het eerste blok van de LADO geslaagd. De docenten hebben ons gevoed met informatie en de discussie over de verschillende onderwerpen geopend. De boodschap is overgekomen. Het positioneren van een goede informatievoorziening binnen een organisatie valt of staat vooral met ‘HET DOEN’. Niet afwachten maar zelf initiatief nemen en de verantwoordelijke afdelingen in beweging brengen. Ik kijk uit naar het volgende blok, waarin we ondermeer onze adviesvaardigheden gaan toetsen en trainen.

Mijn eerste dag op de opleiding Adviseur Digitale Organisatie.