Projecten

Dino4 adviseert over projecten, maar we helpen ook bij de uitvoering van projecten. Dat doen wij op verschillende manieren, al naar gelang de behoefte van uw organisatie. Wij zijn vertrouwd met methodieken als Prince2, maar onderscheiden ons doordat wij het accent leggen op de mensen en hun betrokkenheid bij het project, en niet op de methodiek.

Voorbeelden van onze betrokkenheid zijn:

• projectleiding
• opleiding eindgebruikers
• werkplekbegeleiding
• onderhandelen met softwareleveranciers
• coaching projectleider en projectgroep
• advisering over projectaanpak (inhoudelijk en procesmatig)

Het uitrollen van een systeem is niet genoeg voor succes. Daar komt meer bij kijken. Dit komt doordat projecten vaak ingrijpen op het dagelijks werk van medewerkers. Verandermanagement is dan ook noodzakelijk. Dat betekent aandacht voor alle betrokkenen en de mens centraal stellen in het proces: enthousiasmeren, helpen, inbreng organiseren, zorgen dat de betrokkenen de verandering ervaren als verbetering. In de Dino4 aanpak staat niet het systeem, maar het gebruik centraal.