Het in-company programma van documentair – naar digitaal informatiemanagement

In samenspraak met de klant kan Dino4 een maatwerkspecifiek opleidingstraject samenstellen. Dit traject is vooral bedoeld voor de medewerkers die zich binnen de organisatie bezighouden met informatiemanagement en de medewerkers van de DIV- afdelingen. Deze maatwerktrainingen voldoen aan een hoge kwaliteitsstandaard. Dino4 staat ervoor om deze programma’s aan te laten sluiten bij de (strategische) ontwikkelingen binnen de organisatie.

Voordelen van een incompany/maatwerk training zijn:
– De training wordt in overleg geheel op maat gemaakt.
– De training zal aansluiten bij de strategische ontwikkelingen binnen de organisatie.
– Het trainingsmateriaal wordt verrijkt met voorbeelden uit uw eigen organisatie.
– De meest actuele onderwerpen worden ingepast.
– Interactieve kennisoverdracht door cases en discussies onderling.
– Training op de eigen werkplek, kortom: u hoeft geen rekening te houden met reiskosten en reistijden.
– De aanpak is vanuit de filosofie van Dino4; veranderen langs de weg van denken/voelen/doen,  uitgangspunt is de menselijke maat.

De afgelopen jaren hebben we het ´in-company´ binnen de volgende organisaties verzorgd:
• Universiteit van Amsterdam
• Servicecentrum Drechtsteden
• Woningcorporatie Elkien
• Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
• Gemeente Oirschot
• Gemeente Naarden
• Havenbedrijf Rotterdam

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een in-company-training binnen uw organisatie? Of een offerte op maat? Neem dan contact op met ons opleidingensecretariaat via het e-mailadres info@dino4.nl of het telefoonnummer 06-55858127.