De aanleiding: focus op de interne klant
Wanneer een organisatie besluit om digitaal te gaan werken is het de taak van de informatieprofessional ervoor te zorgen dat de digitale documenthuishouding aansluit bij de wensen van de organisatie en de behoeften van de interne klant. Systemen dienen te worden ingericht en onderhouden op de behoeften van de klant. Wensen van de klant dienen te worden gecommuniceerd met de eigen organisatie en collega’s of met leveranciers en systeemontwikkelaars. Uitleg, afstemming en verkrijgen van commitment is daarbij vaak nodig tot op het hogere managementniveau’s. Bij dit alles geldt het adagium: “de business is in the lead”. Voor de informatieprofessional van vandaag is dit een behoorlijke uitdaging en iets wat vaak niet
vanzelf gaat. Immers, veel meer dan in het verleden richt zich de aandacht op de interne ‘klant’, maar tegelijkertijd komt het vaak voor dat (nog) niet alle klantwensen kunnen worden voldaan. Hoe voorkom je in zo’n situatie dat de klant afhaakt en de inrichting van hun systemen en processen zelf ter hand neemt? Met alle vervelende consequenties van dien, zoals kostbare herstelwerkzaamheden op langere termijn. Hoe ga je hier nu goed mee om?

Ter ondersteuning van de informatieprofessionals in hun manier van omgang met interne klanten heeft Dino4 de workshop ‘Customer Journey’ ontwikkeld. Met deze interactieve workshop wordt een stevig fundament gelegd voor een actieve klantbenadering. De deelnemers aan de workshop krijgen in de workshop kennis, vaardigheden en een attitude aangereikt waarmee zij hun verschillende interne klanten voor een langere periode aan zich kunnen binden. Het is de overtuiging van Dino4 dat op deze manier wordt gewerkt aan een prettige en productieve klant-leverancier relatie die voor alle betrokkenen voordeel oplevert. Zeker ook in financieel opzicht.

Programma
Centraal binnen het programma van de Customer Journey staat het model van klant beïnvloeding en klantbinding.

Met behulp van dit model wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
• De veranderende organisatie en klant.
• De ‘nieuwe’ klant anno nu.
• De reis met de klant en ‘de momenten van de waarheid’.
• De fases van beïnvloeding en effectieve contactmomenten.
• Klantbenadering en vaardigheden voor klantgerichtheid.
• Klanttypes en het klantengesprek.
• Presenteren en contracteren.
• Hoe maak ik van mijn klant een ambassadeur van mijn afdeling?
• Schrijven van een accountplan.
• Opleveren en presenteren van een accountplan.

Voor wie?
De workshop is gericht op medewerkers die werkzaam zijn binnen het vakgebied informatiemanagement(business analisten, informatiemanagers, Functioneel beheerders, ICT–medewerkers, DIV-specialisten etc.). Medewerkers die gemeenschappelijk hebben dat zij zich willen doorontwikkelen in kennis en vaardigheden die bijdragen aan de invulling van de functie van informatie-adviseur of intern accountmanager. En die willen weten hoe je effectief omgaat met de wensen van de interne klant.

Wat levert het op?
Na het volgen van de workshop hebben de deelnemers inzicht/ervaring in/met:

• de ‘klant’ anno nu;
• de ware betekenis van klantgerichtheid;
• verschillende (interne) klanttypes;
• het organiseren van een waardevolle klant/leverancier-relatie;
• de wijze waarop zij klanten kunnen binden;
• effectief gebruik van contactmomenten;
• schrijven en presenteren van een account- en actieplan.
Daarnaast verkrijgen ze kennis van succesvolle klantgerichte organisaties in het vakgebied. Uiteraard is de individuele ontwikkelbehoefte van de deelnemers bepalend. Alle deelnemers leveren uiteindelijk een accountplan op, waarin de gehele interne klantomgeving inzichtelijk gemaakt wordt.

Locatie en duur van de workshop
Bij open inschrijving wordt de workshop gegeven op de cursuslocatie van Dino4 in Woerden.

Duur: drie dagen, met minimaal twee weken tussen elke dag (in verband met de praktijkopdrachten)

workshop customer journey

Kosten
– In company: € 7.500,- inclusief cursusmateriaal. Het minimaal aantal deelnemers is vijf.
– Op basis van inschrijving: € 1.500,- p.p. met een minimum van 5 deelnemers. Het maximum aantal
deelnemers is 8.

Data en aanmelden
Er zijn verschillende data beschikbaar voor dit programma. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met ons opleidingssecretariaat via e-mail: info@dino4.nl of via telefoon op nummer: 06
55858127.