Workshop ‘Customer Journey’

De aanleiding: focus op de interne klant

Wanneer werkprocessen, ondersteund door documentmanagementsystemen, meer digitaal worden uitgevoerd, verandert ook het werk van de informatieprofessional. Zij zijn er voor verantwoordelijk de digitale documenthuishouding zo inrichten dat deze volledig aansluit bij de wensen van de organisatie en de wensen van de interne klant. Systemen dienen te worden ingericht en onderhouden op de behoeften van de klant. Wensen van de klant dienen te worden gecommuniceerd met de eigen organisatie en collega’s of met leveranciers en systeemontwikkelaars. Uitleg, afstemming en verkrijgen van commitment is daarbij vaak nodig tot op het hogere managementniveau. Bij dit alles geldt het adagium: “de business is in the lead”.

Voor de informatieprofessional van vandaag is dit een behoorlijke uitdaging en iets wat vaak niet vanzelf en ‘lastig’ gaat. Veel meer dan in het verleden is alle aandacht nu gericht op de ‘klant’. Als dit het klantgericht werken niet goed wordt ingericht, gaat de klant en organisatie vaak zelf hun systemen en processen inrichten. Iets wat op de langere termijn een enorme kostenpost voor de organisatie kan opleveren door de herstelwerkzaamheden die er gedaan moeten worden. Hoe ga je hier nu goed mee om?

Ter ondersteuning van de informatieprofessionals in hun manier van omgang met interne klanten heeft Dino4 de workshop ‘Customer Journey’ ontwikkeld. Met deze interactieve workshop wordt een stevig fundament gelegd voor een actieve klantbenadering en accountmanagement. De deelnemers aan de workshop krijgen in de workshop kennis, vaardigheden en een attitude aangereikt waarmee zij hun verschillende interne klanten voor een langere periode aan zich kunnen binden. Het is de overtuiging van Dino4 dat op deze manier wordt gewerkt aan een prettige en productieve klant-leverancier relatie die voor alle betrokkenen voordeel oplevert. Zeker ook in financieel opzicht.

Programma
Binnen deze workshop wordt op interactieve wijze aandacht besteed aan:

• De veranderende organisatie en klant
• De ‘nieuwe’ klant anno 2016
• De reis met de klant en ‘de momenten van de waarheid’
• De fases van beïnvloeding en effectieve contactmomenten
• Klantbenadering en vaardigheden voor klantgerichtheid
• Klanttypes en het klantengesprek
• Presenteren en contracteren
• Hoe maak ik van mijn klant een ambassadeur van mijn afdeling?
• Schrijven van een accountplan
• Opleveren en presenteren van een accountplan

Voor wie?
De workshop is gericht op medewerkers die werkzaam zijn binnen het vakgebied informatiemanagement(business analisten, informatiemanagers, Functioneel beheerder, ICT –medewerkers, DIV-specialisten etc.). Medewerkers die gemeenschappelijk hebben dat zij zich willen door ontwikkelen in kennis en vaardigheden die bijdragen aan de invulling van de functie van informatie-adviseur of intern accountmanager. En die willen weten hoe je effectief omgaat met de wensen van de interne klant.

Wat levert het op?

Na het volgen van de workshop hebben de deelnemers inzicht/ervaring in/met:

• de ‘klant’ anno 2017;
• de ware betekenis van klantgerichtheid;
• verschillende (interne) klanttypes;
• het organiseren van een waardevolle klant/leverancier-relatie;
• de wijze waarop zij klanten kunnen binden;
• effectief gebruik van contactmomenten;
• schrijven en presenteren van een account- en actieplan.

Daarnaast verkrijgen ze kennis van succesvolle klantgerichte organisaties in het vakgebied. Uiteraard is de individuele ontwikkelbehoefte van de deelnemers bepalend. Alle deelnemers leveren uiteindelijk een accountplan op, waarin de gehele interne klantomgeving inzichtelijk gemaakt wordt.

Duur van de workshop
Duur: drie dagen vijf dagdelen(kan in overleg 2,5 dag).
(In verband met praktijkopdrachten, minimaal twee weken tussen elke dag)

Locatie
Duur: drie tot vier dagen en/of dagdelen(kan in overleg 2,5 dag).
(In verband met praktijkopdrachten, minimaal twee weken tussen elke dag).

Kosten
In company: € 7.500,- inclusief cursusmateriaal. Het minimaal aantal deelnemers is vijf.
Extern: € 1.500,- p.p. met een minimum van 5 deelnemers.
Het maximum aantal deelnemers is 10.

Data en aanmelden
Er zijn verschillende data beschikbaar voor dit programma. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons opleidingssecretariaat via e-mail: info@dino4.nl of via telefoon op nummer: 06 21 996 752.

Referenties
Waterbedrijf Evides
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Universiteit van Amsterdam

Download hier de brochure


Quote van deelnemer:

“De workshop is zeer interactief en gericht op het doen. Ik was me wel bewust van de behoeften van mijn klanten, maar nu is het me sterk inzichtelijk gemaakt dat ik dit nog veel effectiever kan managen door mijn persoonlijke en zakelijke toegevoegde waarde te vergroten. In de workshop heb ik echt een keerpunt bereikt.