Opleiden en trainen zijn vooral in ons vakgebied nodig om aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in het vakgebied van de (documentaire) informatievoorziening. Zij kunnen in de regel worden gezien als een eerste aanzet. De ‘proof of the pudding is echter in de eating’. Dan komt het erop aan dat datgene wat is geleerd of getraind in de praktijk wordt gebracht. Onze ervaring leert dat dat voor veel deelnemers aan opleidingen geen gemakkelijke opgave is. Het effect van de opleidingsprogramma’s wordt groter als er ruimte bestaat om de deelnemers tijdens of na de opleidingen in het dagelijkse werk te ondersteunen met coaching on the job. Dino4 heeft ervaren coaches die kunnen worden ingezet om de deelnemers aan opleidingen in de praktijk van alle dag actief te begeleiden. De begeleiding kan zich richten op inhoudelijke aspecten van het werk, maar ook op de toepassing van vaardigheden die in de opleidingen zijn getraind. Uiteraard is coaching ook mogelijk los van het opleidingsprogramma van Dino4.

Meer informatie over coaching: neem contact op met het opleidingssecretariaat via het e-mailadres info@dino4.nl of het telefoonnummer 06-55858127.