‘Blijven ontwikkelen’, is ons motto. Ben je op zoek naar een opleider die niet de theorie, maar jouw eigen praktijk als uitgangspunt neemt? Dan gaan we graag met je in gesprek.

Voor Dino4 is opleiden zeker geen theoretische aangelegenheid, waarin het behalen van het ‘papiertje’ het einddoel is. Je zal ons niet horen zeggen dat kennis niet belangrijk is, integendeel, onze drive is er echter op gericht wat je ermee doet. In de eigen praktijk, op de werkvloer, in relatie met de omgeving. Daar wordt het verschil gemaakt.

Als je geïnteresseerd bent, ben je vast ook actief in een organisatie die de omslag naar een andere inrichting van de informatievoorziening aan het maken is. In die omslag staat het digitaal werken centraal. Dan gaat het niet alleen om de opslag en toegang van documenten, maar ook om de beschikbaarheid van de in die documenten opgeslagen informatie. Nu en op langere duurzame termijn, Dit raakt niet alleen de gebruikers, maar ook de medewerkers informatiemanagement zelf.

Voor traditionele waarden binnen de informatievoorziening komen geleidelijk nieuwe in de plaats. Als gevolg hiervan gaan de werelden van informatiemanagement en documentaire informatievoorziening elkaar steeds meer raken en overlappen. Voor medewerkers in dit vakgebied betekent dit veelal het verkennen van nieuwe kennisgebieden en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

De opleidingstak van Dino4 wil met trainingen, workshops en opleidingen medewerkers en managers van de afdelingen informatievoorziening op de nieuwe uitdagingen voorbereiden. Hieronder vind je een overzicht van het actuele aanbod.

– Leergang Adviseur Digitale Organisatie (LADO)

– Customer Journey

– Workshop E-depot

– Transitie DIV

– Coaching

Kijk hier voor een overzicht van organisaties die gebruik maken of hebben gemaakt van onze opleidingen of ga direct naar het inschrijfformulier om je in te schrijven voor een opleiding bij Dino4.