Wat wil je bereiken? Wat is ieders rol hierbij? Waar gaat onze organisatie naar toe? Dit zijn elementen van wat vaak ‘visie’ genoemd wordt. Een visie moet handen en voeten krijgen, concreet worden gemaakt en vastgelegd in beleid. Om koers te behouden is beleid nodig.

Voor het formuleren van beleid is expertise nodig. Dat kan een brede informatievisie zijn, maar ook  beleid over zaakgericht werken, de aansluiting op een e-depot of over de noodzakelijke transitie van een DIV-afdeling. Allemaal gebieden waar Dino4 verstand van heeft. Wij helpen uw organisatie van visieontwikkeling tot de omzetting van visie in beleid. En vervolgens helpen wij graag met de realisatie van uw visie.

Natuurlijk moet een organisatie alleen die dingen oppakken die daadwerkelijk iets opleveren. Dat wordt duidelijk gemaakt in een business case. Dino4 helpt u strategische beslissingen te nemen door business cases op te stellen.