Advies

De kern van onze adviespraktijk is zo snel mogelijk te komen tot concrete resultaten. Wij hebben een passie voor ons vak informatiemanagement. Daarom beschikken wij altijd over actuele expertise. Hiermee helpen wij organisaties antwoorden te formuleren op de vraagstukken en uitdagingen die ze hebben op het gebied van informatievoorziening. De vragen van onze klanten zijn altijd leidend bij onze werkzaamheden. Wij adviseren op basis van grondige analyse, gedegen kennis van zaken en haalbaarheid. Van visie tot plan van aanpak.

Om meer beeld te geven bij de adviesopdracht die we doen, is hieronder een greep uit onze opdrachten te vinden;

Informatiebeleid
• Digitaal werken
Zaakgericht werken
• Functionele inrichting van systemen
Ontwikkeling DIV-afdeling

De rollen die wij kunnen vervullen zijn;

• Informatieadviseur (medior en senior)
• Adviseur informatiebeleid
• Adviseur procesmanagement
• Sharepoint implementatie (functioneel, organisatorisch)
• Strategisch adviseur NUP
• Beleidsadviseur e-overheid
• Adviseur Zaakgericht Werken
• Begeleider workshops digitaal werken
• Opsteller functionele eisen
• Adviseur Substitutie
• Adviseur herinrichting archieven
• Adviseur pakketselectie DMS
• Adviseur RMA

Wat zijn uw ambities en uitdagingen?

“Mijn organisatie zit in een voortdurende beweging naar beter.”

“We moeten meegaan met de modernisering en onze digitale aanpak kan veel beter!”

“We willen dat burgers en bedrijven onze organisatie via verschillende contactkanalen kunnen benaderen.”

“We hebben nu een Sharepoint licentie. Hoe gaan we dit nu ontwerpen en er uiteindelijk efficiënt mee werken?”

“Wij willen als gemeente daadwerkelijk in staat zijn om voor de burgers de poort tot de overheid te zijn.”

“Het imago van onze organisatie mag flink worden verbeterd.”

“Ik weet niet hoe ik alle afdelingshoofden op één lijn moet krijgen.”

“Waar vinden we de juiste projectleiders en deskundigen?”

“Hoe zorgen we dat de kennis in de organisatie beklijft én behouden blijft?”

“Mijn Div-ers moeten gaan adviseren en regie nemen in hun rol”

Wat kunt u van Dino4 verwachten?

• Een betrouwbare partner met veel ervaring in vraagstukken van modernisering van organisaties.
• Professionals die in een team kunnen werken en ook de leiding kunnen nemen als het nodig is.
• Een opleidingpartner met zeer praktijkgerichte leergangen en maatwerk in ontwikkeltrajecten.
• Echte netwerkers die goed in staat zijn de juiste - vaak al binnen de organisatie aanwezige – kennis in te zetten.
• Specialisten die het werkterrein van informatie- en procesmanagement geheel kunnen overzien en beheersen.
• Doorzetters die gewend zijn te werken onder druk en kunnen omgaan met weerstand.
• En vooral mensen die erg veel plezier in hun werk hebben.