Informatiemanagement is ons vak. Wij bieden onze kennis en kunde graag aan om uw organisatie verder te helpen, van visie- en beleidvorming tot aanpak bij verandertrajecten. Dino4 onderscheidt zich daarbij door het advies (denken) snel te willen omzetten in de praktijk (doen).

Advies (denken)
De kern van onze adviespraktijk is zo snel mogelijk te komen tot concrete resultaten. Want al doende leert men nog het meest. Dat wij daarbij een passie hebben voor ons vak informatiemanagement en beschikken over actuele expertise is vanzelfsprekend. Hiermee helpen wij organisaties antwoorden te formuleren op de vraagstukken en uitdagingen die ze hebben op het gebied van de (documentaire) informatievoorziening. De vragen van onze klanten zijn altijd leidend bij onze werkzaamheden. Wij adviseren op basis van grondige analyse, gedegen kennis van zaken en haalbaarheid. Van visie tot plan van aanpak. Om meer beeld te geven bij de adviesopdrachten die we doen, is hieronder een greep uit onze opdrachten te vinden:
Informatiebeleid
• Digitaal werken
• Effectieve inzet SharePoint
• Digitale duurzaamheid en E-depot
Zaakgericht werken
• Functionele inrichting van systemen
• Functioneel beheer
Ontwikkeling DIV-afdeling

De rollen die wij kunnen vervullen zijn;
• Informatieadviseur (medior en senior)
• Adviseur informatiebeleid
• Adviseur procesmanagement
• Strategisch adviseur NUP
• Beleidsadviseur e-overheid
• Adviseur Zaakgericht Werken
• Begeleider workshops digitaal werken
• Opsteller functionele eisen
• Functioneel beheerder
• Adviseur Substitutie
• Adviseur herinrichting archieven
• Adviseur pakketselectie DMS
• Adviseur RMA

Implementatie (doen)
Het komen tot een aansprekend advies is één ding het omzetten van dit advies in een werkbare praktijk is iets anders. Door projectmanagement gekoppeld aan inhoudelijke kennis helpen wij u om doelen te realiseren, van de invoering van digitaal werken tot een nieuw DMS/RMA. Dat doen wij op een projectmatige manier. Wij zijn vertrouwd met methodieken als Prince2, maar onderscheiden ons doordat wij het accent leggen op de mensen en hun betrokkenheid bij het project, en niet op de methodiek.
Voorbeelden van onze betrokkenheid zijn:
• projectleiding
• Sharepoint implementatie (functioneel, organisatorisch)
• implementatie zaakgericht werken
• opleiding eindgebruikers
• werkplekbegeleiding
• onderhandelen met softwareleverancier
• coaching projectleider en projectgroep
• advisering over projectaanpak (inhoudelijk en procesmatig)

En nog wat…
Het uitrollen van een systeem is niet genoeg voor succes. Daar komt meer bij kijken. Dit komt doordat projecten vaak ingrijpen op het dagelijks werk van medewerkers. Verandermanagement is dan ook noodzakelijk. Dat betekent aandacht voor alle betrokkenen en de mens centraal stellen in het proces: enthousiasmeren, helpen, inbreng organiseren, zorgen dat de betrokkenen de verandering ervaren als een verbetering. In de Dino4 aanpak staat niet het systeem, maar het gebruik centraal.

Wat zijn uw ambities en uitdagingen?
“We moeten meegaan met de modernisering en onze digitale aanpak kan veel beter!”
“We willen dat burgers en bedrijven onze organisatie via verschillende contactkanalen kunnen benaderen.”
“We hebben een Sharepoint licentie. Hoe gaan we dit nu ontwerpen en er uiteindelijk efficiënt mee werken?”
“Wij willen als gemeente daadwerkelijk in staat zijn om voor de burgers de poort tot de overheid te zijn.”
“Ik weet niet hoe ik alle afdelingshoofden op één lijn moet krijgen.”
“Waar vinden we de juiste projectleiders en deskundigen?”
“Hoe zorgen we dat de kennis in de organisatie beklijft én behouden blijft?”
“Mijn Div-ers moeten gaan adviseren en regie nemen in hun rol.”

Wat kunt u van Dino4 verwachten?
• Een betrouwbare partner met veel ervaring in vraagstukken van modernisering van organisaties.
• Professionals die in een team kunnen werken en ook de leiding kunnen nemen als het nodig is.
• Een opleidingpartner met zeer praktijkgerichte leergangen en maatwerk in ontwikkeltrajecten.
• Echte netwerkers die goed in staat zijn de juiste – vaak al binnen de organisatie aanwezige kennis in te  zetten.
• Specialisten die het werkterrein van informatie- en procesmanagement geheel kunnen overzien en  beheersen.
• Doorzetters die gewend zijn te werken onder druk en kunnen omgaan met weerstand.
• En vooral mensen die erg veel plezier in hun werk hebben.