Dino4 gaat deelnemen aan het Best Value congres op 19 en 20 mei in Delft!
Vanuit onze opdrachtgevers worden we steeds vaker geconfronteerd met een aanbestedingstraject dat volgens de methodiek van de prestatie-inkoop verloopt. Inmiddels hebben we ervaring met een implementatie van een ECM-systeem, dat via deze methodiek is aanbesteed en we zijn zeer enthousiast. Als je dit goed organiseert, levert het succes op. De leverancier vervult de expert-rol en de klant krijgt maatwerk binnen het gealloceerde budget.

Hier willen we meer van weten! Tevens gaan een aantal adviseurs van Dino4 hun BVP-certificaat halen om ook andere organisaties te kunnen begeleiden met deze resultaatgerichte inkoopmethodiek. Wordt vervolgt.

Deelname Best Value congres