Nieuwe startdata Leergang Adviseur Digitale Organisatie (LADO)

7 februari 2018

Meervoudig kijken, dat is het devies van de LADO! Dat betekent dat in de Leergang een vraagstuk op het terrein van de informatievoorziening van verschillende invalshoeken wordt belicht. Daarvoor zijn verschillende inzichten en vaardigheden nodig en dat is precies waar in de LADO aan wordt gewerkt. Om in de rol van adviseur, jouw klanten en…
Read More

E-depot: digitale duurzaamheid wordt concreet

10 april 2017

Sinds het rapport De Dementerende Overheid alweer 11 jaar geleden verscheen vergast de Erfgoedinspectie ons bij tijd en wijle op een rapport over digitaal archiveren. En meer in het bijzonder wat er allemaal aan mankeert. En daar word je niet vrolijk van. De Erfgoedinspectie is niet te benijden: de conclusies van 11 jaar geleden zijn…
Read More

SharePoint van chaos naar controle

15 september 2016

Ik was vanmorgen op bezoek bij een hoofd informatie-voorziening ergens in het land. Toen de secretaresse zijn kamerdeur voor mij opende stond hij in de vensterbank in een half geopend raam. Hij poogde verwoed het klemmende raam verder open te schuiven. Ik verzin dit niet. Wel stond ook hier de SharePoint chaos bijkans tot aan…
Lees meer

Brabants Historisch Informatie Centrum aangesloten op e-depot Nationaal Archief

7 juli 2016

Sinds woensdag 6 juli 2016 is het e-depot bij het BHIC in productie. Het BHIC heeft een eigen omgeving bij de centrale e-depot voorziening Preservica bij het Nationaal Archief. Primair is dit bedoeld voor rijksarchief, bijvoorbeeld afkomstig van Rijkswaterstaat of rechtbanken. Daarnaast kan ook archief worden opgenomen van organisaties die zijn aangesloten bij het BHIC…
Tags:
Lees meer

BartJan Leegwater: Een blik op de LADO

2 juni 2016

Afgelopen periode hebben we even in de achteruitkijkspiegel van de ontwikkelingen van onze opleidingentak kunnen kijken. We zien dat we de afgelopen jaren zeven edities van de Leergang Adviseur Digitale Organisatie hebben mogen verzorgen aan meer dan vijftig informatieprofessionals uit de ministeriële, provinciale en gemeentelijke organisaties. Daarbij ook aan vanuit ‘bijzondere’ organisaties als het UWV,…
Read More

Super users en aanvalsplannen: Zaakgericht werken in de gemeente Nunspeet

in Blogs
27 mei 2016

Januari 2016, de BIG BANG in Nunspeet. In één keer zaakgericht en digitaal werken. Een grote verandering voor de gehele organisatie. Nu vijf maanden later starten we een evaluatie met de gebruikers om te horen hoe de verandering is ervaren en aan welke verbeteringen behoefte is. Het terug gaan naar de gebruiker is één van…
Read More

Gert-Jan de Graaf over 10 jaar Dino4

27 mei 2016

Dit jaar bestaat Dino4 10 jaar. Een mooi ogenblik om even stil te staan bij ons bedrijf. Wat was ook alweer de reden om Dino4 op te richten? En geldt die reden nog steeds? Ben en ik kenden elkaar in 2006 al meer dan 20 jaar. In veel verschillende organisaties hadden we samengewerkt aan interessante…
Read More

Succesvolle aanpak implementatie zaakgericht werken

10 september 2015

01 september 2015 In het kader van efficiëntere bedrijfsvoering heeft de gemeente Nunspeet de beslissing genomen om zaakgericht te gaan werken. Een applicatiearchitectuur die op een logische en efficiënte manier gegevens uitwisselt, is daarvan een belangrijk onderdeel. Daarom is Nunspeet gestart met het koppelen van het zaaksysteem, CiVision Zaakafhandeling (CZA) van PinkRoccade Local Government, en de documentcreatieapplicatie…
Lees meer